Du er her: 

Covid 19

Opdaterede retningslinjer d. 29/10-2020 Mundbind er nu påkrævet, dog ikke når man sidder ned.

Kære alle

Der er desværre stadig corona-smitte i vores samfund.

Derfor må antallet af deltagere ved både gudstjenester og kirkelige handlinger, dvs. barnedåb, vielser og begravelser/bisættelser tilpasses efter kirkernes størrelse for at begrænse smittespredning. 

I Lindknud Kirke må der max. være adgang for 50 personer (ud over præst og kirkeligt ansatte), Vedr. Hovborg kirke se nederste skrivelse, men:

”Der skal være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og to meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Og der må i alt være max én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned”.

Vi opfordrer fortsat til, at der er så få deltagere som muligt.

Personer, der har symptomer på corona, bør efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger isolere sig i hjemmet.

Der er selvfølgelig også mulighed for at tale med mig. Som præst står jeg til rådighed for sjælesorg. Jeg kan træffes på tlf. 21467831. 

Pas på hinanden.

Venlig hilsen Dorte Kirkegaard, 

Sognepræst i Lindknud og Hovborg

Justerede corona-bestemmelser

for Hovborg kirke.

I forbindelse med den gradvise åbning af samfundet efter corona-nedlukningen er der hele tiden ændringer i smitterisikoen, som medfører ændringer i vores måde at være sammen på. Det gælder selvfølgelig også i forbindelse med gudstjenester og de kirkelige handlinger. Vi har i menighedsrådet meget fokus på, at kirkegængere og personale kan føle sig trygge, når de deltager i kirkelige handlinger.

Menighedsråd har derfor genvurderet reglerne for antal deltagere ved kirkelige handlinger i Hovborg kirke.

Ifølge reglerne ”skal der være én meters afstand mellem alle tilstedeværende, og 2 meter, hvis der er sang. Personer, der dagligt er i tæt kontakt, kan sidde med normal afstand. Der må max. være én person pr. 2 kvadratmeter, når man hovedsageligt sidder ned.”

Vi har sammenholdt reglerne med kirkens størrelse og indretning. Kirken er jo ikke bygget efter corona-restriktioner, men vi vurderer, at alle kan føle sig trygge, når:

  • hveranden bænk holdes fri, så der vil være god afstand til foran- og bagvedsiddende (Der vil så være 16 bænke til rådighed, og i gennemsnit kan der sidde 3 pr. bænk). Dvs. at der max. må være 48 personer plus præst og personale i kirken

  • der er håndsprit ved indgangen.

Vi håber, I alle vil respektere reglerne, så såvel kirkegængere som personale kan føle sig trygge.

Evt. spørgsmål til ovennævnte kan stilles til menighedsrådet.

Venlig hilsen

Hovborg menighedsråd

Del dette: