Menighedsrådsmedlemmer

Formand

Poul Hansen

75 39 61 70 / 61 77 97 86

Næstformand + Kontaktperson til de ansatte

Doris Irene Jepsen

61 54 63 64 

Kirkeværge

Eva Eline Burkal

61 54 25 27

Kasserer Intern

Erling S. Christensen

21 12 00 24

Sekretær

Karin G. Holm

61 44 70 71 

Kasserer Ekstern

Helle Schøler

Medarbejder rep.

Mogens Frisgaard

 

 

Stående udvalg

Bygningskynndig

Poul Hansen

Underskrifts berettigede

Doris Irene Jepsen

Præstegårdsudvalg

Eva Burkal 

Erling Skovsgaard Christensen

Kirke og kirkegårds udvalg

Hele menighedsrådet

Fællesudvalg

Karin Gahner Holm

Poul Hansen

Udflugtsudvalg

Karin Gahner Holm

Eva Burkal

Erling Skovsgaard Christensen