Istandsættelser

Hovborg Kirke har været igennem to større istandsættelser i 1964-65 og i 1984.

1964-65

Ved istandsættelsen i 1964-65 (ledet af arkitekt Richard Aas, Varde) var det især kirkens ydre, der blev ændret. Fugtproblemer nødvendiggjorde en ombygning af tårnet. I forbindelsen med ommuringen blev det oprindelig høje tårn gjort lavere, til gengæld blev det lave pyramidetag erstattet af et højt pyramidespir. Tårnets høje rundbuede vinduer blev erstattet af smalle tredelte lysåbninger. Kirkens skifertag blev overalt erstattet af kobbertag, som med tiden har fået sin grønne farve. Det kors, som oprindelig sad på tårntagets top blev erstattet af et kors, der hviler på en kugle.

En lille ændring blev foretaget indvendig, idet der blev indrettet et lille vindfang under orgelpulpituret. Formentlig var det også i forbindelse med denne istandsættelse, at kirkens indvendige dekorationer blev malet over, så kirken kom til at stå med hvide vægflader og grå hjørnepiller. 

1984

Ved den næste større istandsættelse (ledet af arkitekt Sv.Aa. Aakjær, Rødding) i 1984 var det kirkens indre, der blev restaureret.

Den ret beskedne oprindelige døbefont af kridtsten blev erstattet af en enkel granitblok -  råhugget i rød granit og udformet, så det oprindelige dåbsfad med tilhørende dåbskande stadig kunne bruges.

Den oprindelige prædikestol blev taget ned og erstattet af en lavere prædikestol.

Kirkens træværk, som før var malet sort, og som stod noget koldt og hårdt mod de hvide nøgne vægge, fik nye farver: bænkene fik en lyngrød farve, mens træværket på alter og orgelhus og kassetteloft fik en mørk blå farve.

I apsisbuen blev træforhøjninger fjernet, så hele korrummet fik samme gulvniveau, lagt i gule klinker.

Senere ændringer

 

2006 blev pulpiturrækværket forhøjet af hensyn til korsangernes sikkerhed. En stejl trappe til orglet (med adgang fra kirkens vindfang) blev flyttet og erstattet af en vindeltrappe (med adgang fra kirkerummet). Kirkens vindfang blev udvidet, idet hele det nordvendte område under orgelpulpituret blev inddraget.

2007 blev der købt et flygel af mærket: Hindsberg. Nogle bænke i kirkerummets nord- østlige hjørne blev fjernet for at give plads til flyglet

Altertavlen

Altertavlen og alterpartiet har lidt svært ved at hævde sig i kirkerummet. Det problem blev måske særlig tydeligt, da man – ved istandsættelsen i 1964-65 - malede vægdekorationerne på korvæggen og apsisbuen over. Og problemet forstørredes, da man ved den næste istandsættelse i 1984 fjernede de træpodier, der hidtil havde hævet alterbordet op i rummet. Til gengæld fik kirkerummet et enklere og renere udtryk. Alterpartiets problem med at ”klare sig” i rummet blev delvis afhjulpet, da man i 1984 forsynede selve tavlen med et bundstykke for at gøre den højere.

Alterbilledet

Alterbilledet og dets ramme er fra dengang kirken blev bygget.

Selve billedet er en kopi af et Carl Bloch maleri af Jesus i Getsemane have. Kopien er udført af Olga Smith, København. Billedet dvæler - naturligt nok jævnfør motivet - ved det følelsesfulde i sin fremstilling af lidelsen og angsten. Teksten i tavlens mellemste felt: ”Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør” (Joh. 11,25) blev sat på ved istandsættelsen i 1984, og tanken var at få det håb og den opstandelsestro med, som – for den menighed, der betragter billedet - er nok så vigtig som angsten og lidelsen.

Altertavlens form og ramme

Altertavlens form er inspireret af de gamle gyldne altre (fra 11-1200 tallet – f.eks alteret i Sahl Kirke. Se evt. hjemmesiden for Sahl Kirke (Holstebro Kommune) eller søg på: Gyldne altre). Tanken bag altertavlens udformning er at vise det himmelske Jerusalem. Selvom Hovborg Kirkes altertavle er beskeden sammenlignet med de gyldne altre, kan formen godt genkendes. Byen i det himmelske – det nye Jerusalem – er antydet ved buen og ved tårnene i siderne.

Alterstagerne af messing er de oprindelige.

Altersølvet (kalk, disk og kande) er af pletsølv. Oblatæsken er af sterlingsølv.

(Den oprindelige alterkande og oblatæske var af sort porcelæn med forgyldninger)

Orglet

Orglet er bygget af Marcussen og Søn, Åbenrå, og er en udvidelse af kirkens orgel fra 1970 (også Marcussen og Søn). Udvidelsen, som blev udført i to etaper, blev påbegyndt i 1993 og afsluttet i 2004, hvor orglet stod færdigt med 11 stemmer, 2 manualer, pedal og svelleværk.