Vielse

Der skal rettes henvendelse til præsten herom i god tid.

Den såkaldte "Prøvelsesattest" fra kommunen skal forefindes, inden vielse kan foretages.