Konfirmation

Gennem de senere år har der i pressen været en del diskussion omkring konfirmation og ikke mindst den forudgående forberedelse. Hvorvidt konfirmationsforberedelsen har sin berettigelse i skoletiden eller ej er blevet en del af den politiske debat, hvilket vi også mærker her på egnen, hvor der særligt i forbindelse med den nye skolereform har været nødvendigt at ændre i tilrettelæggelsen af konfirmationsforberedelsen i hele Vejen Kommune. Konkret er der indgået en aftale om, at størsteparten af timerne for konfirmationsforberedelsen, er placeret i skoletiden, men der vil dog også være konfirmationsforberedelse, som vil ligge udenfor skoletiden som aften- og/eller weekendundervisning.

Konkret betyder det for konfirmanderne i Hovborg og Lindknud, at de børn, der går på Brørupskolen har mulighed for at gå ugentligt til konfirmationsforberedelse i Lindknud en hverdagsmorgen i løbet af vinteren, hvorefter de fortsætter med bus til skolen i Brørup.

Det betyder dog ikke, at familier der har gjort brug af det frie skolevalg er afskåret fra konfirmation i deres lokale sognekirke. Tværtimod er alle lokale konfirmander naturligvis velkomne, uanset om de vælger at gå til konfirmationsforberedelse andetsteds eller om der er behov for et forløb, der ligger udenfor almindelig skoletid. Er der særlige ønsker eller behov skal der rettes henvendelse til sognepræsten.

Uanset om man er bosiddende i Lindknud eller Hovborg sogn, vil forberedelsen primært finde sted i Lindknud kirke og konfirmationstuen ved Lindknud præstegård, dog med hensyntagen til, at der i løbet af vinteren også være programsat nogle timer, hvor konfirmanderne gør brug af Hovborg kirke.

Konfirmationsdatoer

Konfirmationsdatoerne i Lindknud og Hovborg er St. Bededag og den efterfølgende søndag:

 

2019:             Lindknud kirke den 17. maj

  Hovborg kirke den 19. maj

2020:             Hovborg kirke den 8. maj

  Lindknud kirke den 10. maj

Konfirmation 2019

Det er tid til at blive indskrevet til konfirmationsforberedelse i 2018/19, hvis man ønsker konfirmation i foråret 2019. Indskrivningsskemaet kan udfyldes og afleveres i Lindknud præstegård (Favrskovvej 9, Lindknud, 6650 Brørup) senest mandag d. 25. juni 2018.

I løbet af august vil konfirmander og forældre høre nærmere vedrørende opstarten af selve konfirmationsforberedelsen, men har man inden da spørgsmål eller kommentarer er man naturligvis altid velkomne til at kontakte mig.

Der er konfirmation i Lindknud kirke St. Bededag den 17. maj og i Hovborg kirke søndag den 19. maj 2019.

Har man valgt at gøre brug af det frie skolevalg, skal man være opmærksom på, at man selv afholder udgifter til transport.

Glæder mig til at møde jer.

Med venlig hilsen 

Sognepræst

Helle Nørby Jensen