Fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn sammen via blanketten "Omsorgs- og ansvarserklæring"
Dette kan I også gøre med Digital signatur inden 10 dage efter barnets fødsel. Du kan læse mere om det her: Personregistrering.

Et barns fødsel skal anmeldes.

Sædvanligvis foretager jordemoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen. Du kan anmelde dit barns fødsel via blanketten "Fødselsanmeldelse" på personregistrering.dk senest 14 dage efter fødslen.

Bemærk at der er særlige regler i Sønderjylland.