Dødsfald

Dødsfald anmeldes til sognepræsten i bopælssognet, samt evt. til bedemanden. Den af lægen udfærdigede dødsattest medbringes samt afdødes dåbsattest og evt. vielsesattest og ægtefællens dåbsattest.

I forbindelse med dødsfald i Lindknud og Hovborg sogne, er det gammel tradition, at der ringes for afdøde kl.11.00 på dødsdagen eller dagen efter ifølge aftale med nærmeste pårørende. 

De pårørende træffer aftale med graver/kirketjener om gravsted.