Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved navngivning eller dåb. 

Navngivning

Navngivning kan anmeldes digitalt sammen med en fødselsanmeldelse på www.borger.dk. På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk/navne findes en liste over godkendte fornavne i Danmark.

Dåb

Dåb aftales med præsten, der efterfølgende indhenter oplysninger om cpr-nummer. Til dåben skal der være mindst to og højst fem faddere (dåbsvidner). En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.
At stå fadder til et barn der bliver døbt, betyder to ting: For det første er fadderne dåbsvidner, dvs. vidner på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb. For det andet forpligter fadderne sig til at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent. Fadderne er derimod ikke forpligtede på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Der følger således ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at stå fadder.
Forud for dåben kontakter præsten jer for en samtale, hvor forældrene og præsten kan tale om dåbens indhold og det praktiske forløb af handlingen.

Voksendåb

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten

Dåbsgudstjeneste lørdag

Grundet reformationsjubilæum rummer efterårets gudstjenesteplan rigtig mange gudstjenester på skæve tidspunkter – særligt i Hovborg kirke. Derfor vil der lørdag den 28. oktober være en dåbsgudstjeneste i Hovborg kirke kl. 10.00, hvor alle – dåbsselskaber, såvel som alle andre er velkomne.

Generelt er efterspørgslen efter lørdagsdåb stigende, og derfor forventes det, at menighedsrådene i Lindknud og Hovborg snarest vil træffe nærmere beslutning om i hvilket omfang denne efterspørgsel kan imødekommes med dåbsgudstjenester på lørdage.