Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen. Dette kan ske enten ved navngivning eller dåb. 

Navngivning

Navngivning kan anmeldes digitalt sammen med en fødselsanmeldelse på www.borger.dk. På Ankestyrelsens hjemmeside www.ast.dk/navne findes en liste over godkendte fornavne i Danmark.

Dåb

Dåb aftales med præsten, der efterfølgende indhenter oplysninger om cpr-nummer. Til dåben skal der være mindst to og højst fem faddere (dåbsvidner). En fadder skal være døbt med den kristne dåb og være over konfirmationsalderen.
At stå fadder til et barn der bliver døbt, betyder to ting: For det første er fadderne dåbsvidner, dvs. vidner på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb. For det andet forpligter fadderne sig til at drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro, hvis forældrene dør, før barnet bliver voksent. Fadderne er derimod ikke forpligtede på at forsørge eller opfostre barnet, hvis det mister sine forældre. Der følger således ingen juridiske forpligtelser og heller ingen juridiske rettigheder med det at stå fadder.
Forud for dåben kontakter præsten jer for en samtale, hvor forældrene og præsten kan tale om dåbens indhold og det praktiske forløb af handlingen.

Voksendåb

Ved dåb af voksne er det en forudsætning, at vedkommende ikke tidligere er døbt med den kristne dåb. En forudgående samtale eller evt. dåbsoplæring aftales med præsten

Lørdagsdåb

Traditionelt foregår en dåb ved en gudstjeneste i kirken på søn- og helligdage, og det sker blandt andet ud fra den begrundelse, at man ved dåben døbes ind i det kristne fællesskab. Derfor er det naturligt, at menigheden er til stede ved dåben, som det konkrete kristne fællesskab, som kan tage imod dåbsbarnet og byde det velkommen. Desuden ønsker vi, at der ved vores gudstjenester er plads og rum til alle – både børn og voksne – hvorfor det kun er en glæde, når der er dåb.Da vi har ved kirkerne i Lindknud og Hovborg har oplevet en stigende interesse for at blive døbt om lørdagen, har menighedsrådene på et fællesmøde i slutningen af november 2017 besluttet i en forsøgsperiode, at tilbyde en dåbsgudstjeneste to gange om året. Så skulle der være et særligt ønske og behov for dåb på en lørdag, er der mulighed for det, den anden lørdag i januar i Lindknud kirke og den anden lørdag i juli måned i Hovborg kirke. En sådan dåbsgudstjeneste vil være med salmer, læsninger fra Bibelen og en kort prædiken.