Attester

Attester rekvireres ved personligt fremmøde på kirkekontoret, Favrskovvej 9, Lindknud eller ved bestilling via www.personregistrering.dk ved brug af NemID. Attesterne koster ikke noget.

Hvis du har et dansk personnummer og er bosat i Danmark, kan du rekvirere følgende attester digitalt med NemID:

  • Personattest

  • Personattest (dansk/engelsk)

  • Fødsels- og dåbsattest

  • Fødsels- og dåbsattest (dansk/engelsk)

  • Vielsesattest

  • Vielsesattest (dansk/engelsk)

Du kan også bestille attester på dine børn under 18 år. Dette kræver, at barnet er berettiget til attesten.

Bor du i udlandet

Bor du i udlandet, kan du kun bestille din attest digitalt, hvis du har et gyldigt NemID. Ellers skal du kontakte kirkekontoret i det sogn, du sidst boede i inden udrejse fra Danmark, så kan de være behjælpelige og fremsende en ny attest til afhentning (mod et gebyr) på et dansk konsulat eller en dansk ambassade i det land, du opholder dig i.

Er du dansk statsborger, født i udlandet og får brug for en bekræftelse af dansk indfødsret, kan den rekvireres hos:

Justitsministeriet, Indfødsretskontoret, Slotsholmsgade 10, 1216 København K

Tlf.: 72 26 87 00

jm@jm.dk