Plejehjemsgudstjenester

Hver den første tirsdag i måneden er der gudstjeneste med altergang på plejehjemmet Lundtoft kl. 14.30. 

Gudstjenesten går på skift mellem præsterne i Brørup, Folding og Lindknud.

Kirketjenesten

- en ledsagerordning ved gudstjenester på Lundtoft -

I samarbejde med menighedsrådene i Brørup, Lindknud og Hovborg er der blevet etableret en frivillig ledsagerordning – kirketjenesten - ved gudstjenesterne på Lundtoft. Ordningen består af en gruppe frivillige hjælpere, der kommer og deltager i den månedlige gudstjeneste. Kirketjenestens opgave er, at deltage i gudstjeneste med salmesang og nærvær, samt at hjælpe med altergang, opslag i salmebøger og hvad der ellers måtte være af praktiske gøremål i forbindelse med gudstjenesten.

Efter gudstjenesten deltager beboere såvel som frivillige i kaffen, hvor der er plads til socialt samvær.

Skulle der være nogle spørgsmål vedrørende ledsagerordningen er man velkommen til at kontakte: