Musik arrangementer i kirkerne

 

Orgelkoncert i Lindknud Kirke

- Anders Grankvist Schou -

 

The HoLi Choir er blevet bedt om at indsynge næste års RAMS CD. I den anledning skal Anders Grandkvist Schou akkompagnere koret. Efterfølgende afholder han en koncert i Lindkud Kirke om aftenen. Nærmere program herfor følger senere.

Anders er een af vores unge lovende organister. Han er uddannet organist fra Det Jyske Musikkonservatorium i 2010. Efterfølgende studerede han i solistklassen med studieophold i Hamburg og debutkoncert i 2012. Siden 2011 har Anders været ansat som 2. organist og børne- og ungdomskorleder ved Odense Domkirke og Graabrødre klosterkirke. I 2015 tog Anders klokkenisteksamen og fungerer nu ligeledes som klokkenist i Odense. Ved siden af kirkemusikken er han en entusiastisk jazzpianist og har i den sammenhæng spillet over store dele af landet. 

Der er fri entré til koncerten finder sted:

Søndag d. 1. marts kl. 19.3o