RAMS

Hvad er Rams?

RAMS - Folkekirkens Skoletjeneste i Ribe Stift - har til formål at styrke og udvikle samarbejdet mellem skole og kirke i Ribe Stift. 

RAMS tilbyder inspiration til undervisningen og konkrete undervisningsmaterialer, der bygger på Fælles Mål for folkeskolen. 

Hensigten er at give skoleelever i Ribe Stift forbedrede muligheder for gennem personlig oplevelse og iagttagelse at stifte øget bekendtskab med det lokale kirkeliv og derved bidrage til elevens grundlag for personlig stillingtagen til sin egen – af kristendommen prægede – kultur. 

RAMS skal medvirke til at gøre det lettere for den enkelte lærer at gøre brug af og etablere kontakten til kirke, sogn og præster i det lokale skoledistrikt. RAMS' virke retter sig mod samtlige fag i folkeskolen, ligesom der tilbydes

Holmeåskolen i Ribe Domkirke 2019

Onsdag den 13.11.2019

RAMS betyder Menighedsrådenes Skoletjeneste Ribe Stift, de har egentlig ikke noget med domkirken eller kirkelig handling at gøre, men derimod at formidle temaer til skolebørn, og samtidig inddrage Domkirken og sang. Sidste år var det ”Skibet er ladet med”, et maritimt tema i kristendommen, og i år var temaet ”Du er ikke alene” hvor fællesskabet var i højsæde. Vi er samlet med mange andre skoler denne dag, således er kirkens hovedskib fyldt med ca. 6-700 børn.

I løbet af 4 uger går tusindvis af børn igennem sangdagene. Onsdag den 13.11 var en bidende kold morgen. Bussen kom kl. 8:30 – en bus som Lindknud Sogn stiller gratis til rådighed for skolen, hvilket er luksus – noget vi skylder dem stor tak for. Det tager en 40 minutter at køre til Ribe, hvor vi blev sat af ved vandrehjemmet, da der her er fine P pladser for busser, og ikke særligt langt til Domkirken.

Inde i Domkirken er der lagt en scene langs det primære kirkeskib og foran altret. På scenerne optrådte skuespillerne, til stor glæde for børnene. Der var Sct. Peter og Sct. Thomas hvor den førstnævnte fornægter Jesus for ikke at blive pint af romerne, og den anden er Thomas tvivleren som ikke tror på genopstandelsen med mindre han ser det med egne øjne. Vi sang en del salmer, som eleverne havde øvet med deres klasselærere, dog synes salmesangen sidste år at være højere end i år.

Salmerne var:

 Op, al den ting som gud har gjort

 Vi pløjede og vi såede

 I al sin glans nu stråler solen

 Fyldt af glæde over livets under

 Du satte dig selv i nederstes sted

 Dejlig er jorden

I år havde vi mulighed for at komme i Borgertårnet, ganske gratis. Så det benyttede vi os af. Der er ca. 248 (eller er det 249 trin?) til toppen af tårnet, som allerede i middelalderen var et kendetegn fiskerbåde og handelsskibe styrede efter på havet. Borgertårnet er 50 meter højt, men det føltes dog noget højere i mine ben.

Venlig hilsen Dorthe, Kristina, Dragana og Thomas